In door ons aangekochte natuur zullen we geen jacht toestaan en zullen natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Het natuurbeheer beperkt zich dus tot het wegnemen van verstorende invloeden van buitenaf, het in oorspronkelijke staat brengen van het gebied en/of de biodiversiteit zoveel mogelijk stimuleren.

Het stuk grond in Nispen is onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen zorgdragen van de omvorming naar natuur en het ook in de geest van de overeenkomst met de Partij voor de Dieren beheren.

In de PvdD natuurgebieden in Daarle organiseren we gemiddeld twee keer per jaar een Natuurwerkdag. Tijdens Natuurwerkdagen gaan we aan de slag in het gebied om bijvoorbeeld overhangende takken op doorgaande paden te verwijderen, het open stuk te maaien en ervoor te zorgen dat de poelen open blijven in het belang van de biodiversiteit. In Neede en Maasbracht zullen op termijn ook Natuurwerkdagen worden georganiseerd waarvoor deelnemers van de crowdfundingsactie en leden van de partij worden uitgenodigd. Voor het stuk grond in Nispen willen we ook natuuronderhoud met vrijwilligers gaan organiseren in samenwerking met de beheerders van het landgoed.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram