Ben ik eigenaar van mijn aangekochte vierkante meter(s) nieuwe natuur?

De adoptie van één of meer vierkante meters natuur heeft een symbolische betekenis. Juist doordat er geen “tegenprestatie” geleverd wordt, is je adoptie fiscaal aftrekbaar en blijft het beheer van het gebied in één hand. Met je adoptie heb je deelgenomen aan een crowdfundingsactie waardoor de Partij voor de Dieren het voormalig stuk landbouwgrond kan kopen om er nieuwe natuur van te maken. De Partij voor de Dieren wil de natuur zoveel mogelijk de natuur laten. Je zorgt er dus voor dat voormalige landbouwgrond wordt omgevormd in waardevolle natuur die in goede handen blijft en dat natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. De Partij voor de Dieren is eigenaar van de nieuwe natuurgebieden en zal zorg dragen voor het beheer ervan.

De Partij voor de Dieren kan het natuurgebied op termijn onder strikte voorwaarden overdragen of verpachten aan een natuurbeherende organisatie, wanneer dat in het belang van de doelstelling is: het in stand houden van een zo ongerept mogelijke natuur.

Hoe kan ik fiscaal aantrekkelijk natuur adopteren?

Indien je 200 m nieuwe natuurgrond of meer wilt adopteren, kun je dat ook structureel en fiscaal aantrekking doen via een periodieke gift. Daarmee leg je vast dat je gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor worden je giften ook volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van je inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van je gift terug. Zo kun je dus meer schenken zonder dat het je meer kost. Je kunt het bedrag ook eenmalig als lening verstrekken, waarbij je het in vijf jaar kwijtscheldt

Zelfs na je leven kun je iets terugdoen voor alles wat dieren, natuur en milieu voor je betekend hebben, door de Partij voor de Dieren op te nemen in je testament met een legaat of een erfstelling.

Klik hier voor meer informatie over schenken via een periodieke gift, legaat of erfstelling.

Hoe geef ik mijn nieuwe natuur een naam?

Als je vierkante meter(s) adopteert kun je jouw naam verbinden aan een stuk nieuwe natuur. In het bestelproces krijg je de mogelijkheid om jouw vierkante meter(s) een naam van jouw keuze te geven. Je kunt er ook voor kiezen om deze naam zichtbaar te laten zijn op de website, zodat iedereen online het door jou geadopteerde stukje natuur kan vinden. De naam van het door jouw geadopteerde nieuwe natuurgebied(je) zal bovendien vermeld worden op het certificaat.

Kan ik vierkante meters natuur ook cadeau geven?

Dat kan!

In het bestelproces kun je aangeven of je jouw vierkante meter(s) natuur cadeau wilt geven en of je daarbij een gedrukt certificaat wilt ontvangen voor 5 euro extra. Je krijgt standaard het certificaat gratis per e-mail toegestuurd, maar een gedrukt exemplaar is extra leuk om cadeau te geven!

Krijg ik het certificaat thuisgestuurd?

Je krijgt het certificaat van het door jou geadopteerde vierkante meter(s) standaard per e-mail toegestuurd als de betaling ontvangen is. Dit is gratis. Je kunt er ook voor kiezen om een gedrukt certificaat thuisgestuurd te krijgen. De kosten hiervoor bedragen 5 euro. In het bestelproces kun je aangeven of je een fraai gedrukt exemplaar van het certificaat wilt ontvangen.

Kan ik ook doneren zonder natuur te selecteren?

Als je geen nieuwe natuur wilt adopteren, maar wel steun wilt geven aan deze actie tot behoud van de natuur, dan kunt u een donatie overmaken op rekeningnummer (IBAN): NL94 TRIO 0212486934 o.v.v natuurbehoud.

Waarom kost een vierkante meter natuur 5 euro?

De prijs van de stukken grond ligt tussen de 1 en 2 euro. Met een rekenprijs van 5 euro kunnen we de aankoopkosten en toekomstige kosten zoals organisatie, beheer, waterschapsheffingen, WOZ en toezicht bekostigen.

Wat is het Groeiend Verzet?

De Partij voor de Dieren is de campagne Groeiend Verzet in 2011 gestart als protest tegen de bezuinigingen op en het verlies van natuur in Nederland. Onze natuur verkeert in een dramatische conditie. Meer en meer natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor asfalt, bedrijventerreinen, stedenbouw en landbouwgrond. Door het verdwijnen van natuurgebieden verliest ons land steeds meer planten- en diersoorten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit (de verscheidenheid in plant- en diersoorten) in Nederland is inmiddels nog maar 15 procent over. Daarmee is de resterende biodiversiteit in ons land het laagste van alle EU-lidstaten. Dieren als de Griel (uitgestorven als broedvogel), de grote hoefijzerneus (vleermuis) en verschillende bijensoorten zijn al verdwenen uit Nederland.

Ondanks dit negatieve beeld wordt er nog steeds bezuinigd op natuur. We kunnen het ons niet veroorloven om meer natuur te verliezen. De natuurlijke omgeving levert immers de basisvoorwaarden voor het bestaan van organismen, ook voor de mens. Het is daarom belangrijker dan ooit om de bestaande natuur te beschermen én nieuwe natuur te creëren.

De campagne Groeiend Verzet ging eind 2011 succesvol van start met de verkoop van bomen om nieuwe natuur te creëren. Meer dan 26.000 bomen zijn met behulp van deze campagne geplant. Klik hier en hier voor meer informatie.
In 2013 kocht de Partij voor de Dieren drie natuurgebieden in Daarle, waarvoor via een crowdfundingsactie geld werd ingezameld. In 2016 is opnieuw met een crowdfundingsactie een nieuw stuk, aangrenzende natuur toegevoegd.
In februari 2021 start de Partij voor de Dieren deze nieuwe crowdfunding om te de teloorgang van de natuur te stoppen.

Waarom zet een politieke partij zich in om grond te kopen?

Omdat de overheid haar taak als natuurbeheerder verzaakt. Dat kunnen we samen een halt toeroepen.

In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig, 85 procent is dus al verdwenen. Natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen, is het meest waardevolle wat wij hebben, want het is de basis van al het leven. We kunnen het ons niet veroorloven dat er nog meer natuur verloren gaat. Daarom vormen we nu voormalige landbouwgrond om tot nieuwe natuur.

Waarin verschilt natuurbeheer door de Partij voor de Dieren van dat van andere natuurbeheerders?

In door ons aangekochte natuur zullen we geen jacht toestaan en zullen natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Het natuurbeheer beperkt zich dus tot het wegnemen van verstorende invloeden van buitenaf en het in oorspronkelijke staat brengen van het gebied.

De Partij voor de Dieren gaat de gebieden zelf beheren, mogelijk in samenwerking met een terreinbeherende organisatie. In de PvdD natuurgebieden in Daarle organiseren we gemiddeld twee keer per jaar een Natuurwerkdag. Tijdens Natuurwerkdagen gaan we aan de slag in het gebied om bijvoorbeeld overhangende takken te verwijderen, het open stuk te maaien en ervoor te zorgen dat de poelen open blijven in het belang van de biodiversiteit. In Neede en Maasbracht zullen waarschijnlijk ook Natuurwerkdagen worden georganiseerd waarvoor deelnemers van de crowdfundingsactie en leden van de partij worden uitgenodigd.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram