Ben ik eigenaar van mijn aangekochte vierkante meter(s) nieuwe natuur?

De adoptie van één of meer vierkante meters natuur heeft een symbolische betekenis. Juist doordat er geen “tegenprestatie” geleverd wordt, is je adoptie fiscaal aftrekbaar en blijft het beheer van het gebied in één hand. Met je adoptie heb je deelgenomen aan een crowdfundingsactie waardoor de Partij voor de Dieren het stuk landbouwgrond kan kopen om er nieuwe natuur van te maken. De Partij voor de Dieren wil de natuur zoveel mogelijk de natuur laten. Je zorgt er dus voor dat landbouwgrond wordt omgevormd in waardevolle natuur die in goede handen blijft waarbij natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. De Partij voor de Dieren is eigenaar van het stuk grond. De grond wordt onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van het landgoed zullen als pachters zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het stuk grond. Het beheer is aan strenge voorwaarden gebonden, zodat de grond geen andere bestemming kan krijgen dan natuur.

Hoe kan ik fiscaal aantrekkelijk natuur adopteren?

Indien je tenminste 100 m nieuwe natuurgrond of meer wilt adopteren, kun je dat ook structureel en fiscaal aantrekking doen via een lening die je in vijf gelijke termijnen kwijtscheldt. Daarmee leg je vast dat je gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt in de vorm van het kwijtgescholden deel. Hierdoor worden je giften volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van je inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van je gift terug. Een charmant idee dat de Nederlandse overheid een fors deel van de adoptie bekostigt. Zo kun je dus meer adopteren zonder dat het je meer kost. Wil je meer informatie? Mail dan naar info@partijvoordedieren.nl of bel naar het partijbureau: 020-5203870.

Zelfs na je leven kun je iets terugdoen voor alles wat dieren, natuur en milieu voor je betekend hebben, door de Partij voor de Dieren op te nemen in je testament met een legaat of een erfstelling. Daarmee zetten wij de strijd voor jouw idealen voort, ook na je afscheid.

Klik hier voor meer informatie over schenken via een periodieke gift, legaat of erfstelling.

Hoe geef ik mijn nieuwe natuur een naam?

Als je vierkante meter(s) adopteert kun je jouw naam verbinden aan een stuk nieuwe natuur. In het bestelproces krijg je de mogelijkheid om de door jou geadopteerde vierkante meter(s) een naam van jouw keuze te geven. Je kunt er ook voor kiezen om deze naam zichtbaar te laten zijn op de website, zodat iedereen online het door jou geadopteerde stukje natuur kan vinden. De naam van het door jouw geadopteerde nieuwe natuurgebied(je) zal bovendien vermeld worden op het certificaat.

Kan ik vierkante meters natuur ook cadeau geven?

Dat kan! Daarmee kun je nog meer mensen betrekken bij het zo dringend noodzakelijke natuurherstel.

In het bestelproces kun je aangeven of je de door jou geadopteerde vierkante meter(s) natuur cadeau wilt geven en of je daarbij een gepersonaliseerd certificaat per post wilt ontvangen voor 5 euro extra. Je krijgt het gepersonaliseerde certificaat altijd gratis per e-mail toegestuurd, maar een gedrukt exemplaar om in te lijsten is extra leuk om cadeau te geven!

Krijg ik het certificaat thuisgestuurd?

Je krijgt het certificaat van het door jou geadopteerde vierkante meter(s) standaard per e-mail toegestuurd als de betaling ontvangen is. Dit is gratis. Je kunt er ook voor kiezen om het gepersonaliseerde certificaat per post thuisgestuurd te krijgen. De kosten hiervoor bedragen 5 euro. In het bestelproces kun je aangeven of je een dergelijk fraai gedrukt exemplaar van het certificaat wilt ontvangen.

Kan ik ook doneren zonder natuur te selecteren?

Als je geen nieuwe natuur wilt adopteren, maar wel steun wilt geven aan deze actie tot behoud van de natuur, dan kunt u een donatie overmaken op rekeningnummer (IBAN): NL94 TRIO 0212486934 o.v.v natuurbehoud.

Waarom kost een vierkante meter natuur 9,50 euro?

De prijs van de aankoop van de landbouwgrond en het inrichten ligt tussen de 6 en 7 euro per m2. Met 9,50 euro per vierkante meter kunnen we de aankoop- en inrichtingskosten en toekomstige kosten zoals organisatie, beheer, waterschapsheffingen, WOZ en toezicht bekostigen.

Kan ik het gebied bezoeken?

Landgoed Gienderwijte is niet vrij toegankelijk. Hierdoor kunnen dieren er in alle rust leven. Wel zal het gebied ongeveer vier keer per jaar opengesteld worden voor (een beperkt aantal) deelnemers van de actie en partijleden in het kader van natuurwerk- en wandeldagen.

Wat is het Groeiend Verzet?

De Partij voor de Dieren is de campagne Groeiend Verzet in 2011 gestart als protest tegen de bezuinigingen op en het verlies van natuur in Nederland. Onze natuur verkeert in een dramatische conditie. Meer en meer natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor asfalt, bedrijventerreinen, stedenbouw en landbouwgrond. Door het verdwijnen van natuurgebieden verliest ons land steeds meer planten- en diersoorten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit (de verscheidenheid in plant- en diersoorten) in Nederland is inmiddels nog maar 15 procent over. Daarmee is de resterende biodiversiteit in ons land het laagste van alle EU-lidstaten. Dieren als de Griel (uitgestorven als broedvogel), de grote hoefijzerneus (vleermuis) en verschillende bijensoorten zijn al verdwenen uit Nederland.

Ondanks dit negatieve beeld wordt er nog steeds bezuinigd op natuur. We kunnen het ons niet veroorloven om nog meer natuur te verliezen. De natuurlijke omgeving levert immers de basisvoorwaarden voor het bestaan van organismen, ook voor ons mensen. Het is daarom belangrijker dan ooit om de bestaande natuur te beschermen én nieuwe natuur te creëren.

De campagne Groeiend Verzet ging eind 2011 succesvol van start met de verkoop van bomen om nieuwe natuur te creëren. Meer dan 26.000 bomen zijn met behulp van deze campagne geplant. In 2013 kocht de Partij voor de Dieren drie natuurgebieden in Daarle, waarvoor via een woudfundingsactie geld werd ingezameld. In 2016 is opnieuw met een woudfundingsactie een nieuw stuk, aangrenzende natuur toegevoegd. In februari 2021 startte de Partij voor de Dieren een nieuwe woudfunding om een stuk voormalige landbouwgrond in Neede en Maasbracht te kopen en om te vormen naar natuur.  Klik hier voor een overzicht.

Waarom zet een politieke partij zich in om grond te kopen?

Politieke partijen hebben zeggenschap in het land waarin ze gekozen volksvertegenwoordigers hebben, maar zijn zelden of nooit eigenaar van (een deel van) het land.

Omdat de overheid haar taak als natuurbeheerder ernstig verzaakt willen we dat samen met jou een halt toeroepen.

In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig, 85 procent is dus al verdwenen. Natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen, is het meest waardevolle wat wij hebben, want het is de basis van al het leven. We kunnen het ons niet veroorloven dat er nog meer natuur verloren gaat. Daarom vormen we nu opnieuw landbouwgrond om tot nieuwe natuur.

Hoe staat het er voor met de stukken grond die de partij in 2021 kocht bij Neede en Maasbracht?

Het is niet de eerste keer dat de Partij voor de Dieren een stukje Nederland koopt om het veilig te stellen en om het voor altijd te beschermen. In 2021 organiseerde de partij ook een woudfundingsactie waarbij een stuk voormalige landbouwgrond in Neede (16.810 m2) en in Maasbracht (18.640 m2) werd aangekocht om nieuwe natuur te creëren. Deze gebieden worden nu door de partij ingericht als natuur en beheerd door de Partij voor de Dieren. Benieuwd hoe deze gebieden eruit gaan zien en wat de stand van zaken is? Klik dan hier.

Waarin verschilt natuurbeheer door de Partij voor de Dieren van dat van andere natuurbeheerders?

In door ons aangekochte natuur zullen we geen jacht toestaan en zullen natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Het natuurbeheer beperkt zich dus tot het wegnemen van verstorende invloeden van buitenaf, het in oorspronkelijke staat brengen van het gebied en/of de biodiversiteit zoveel mogelijk stimuleren.

Het stuk grond in Nispen is onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen zorgdragen van de omvorming naar natuur en het ook in de geest van de overeenkomst met de Partij voor de Dieren beheren.

In de PvdD natuurgebieden in Daarle organiseren we gemiddeld twee keer per jaar een Natuurwerkdag. Tijdens Natuurwerkdagen gaan we aan de slag in het gebied om bijvoorbeeld overhangende takken op doorgaande paden te verwijderen, het open stuk te maaien en ervoor te zorgen dat de poelen open blijven in het belang van de biodiversiteit. In Neede en Maasbracht zullen op termijn ook Natuurwerkdagen worden georganiseerd waarvoor deelnemers van de crowdfundingsactie en leden van de partij worden uitgenodigd. Voor het stuk grond in Nispen willen we ook natuuronderhoud met vrijwilligers gaan organiseren in samenwerking met de beheerders van het landgoed.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram