Veelgestelde vragen

 

Ben ik eigenaar van mijn aangekochte vierkante meter(s) natuur?

Nee, helaas. De adoptie van één of meer vierkante meters natuur heeft een symbolische betekenis. Juist doordat er geen “tegenprestatie” geleverd wordt, is de adoptie fiscaal aftrekbaar en blijft het beheer van het gebied in één hand. Met je adoptie heb je deelgenomen aan een crowdfundingsactie waardoor de Partij voor de Dieren het stuk natuur kon kopen. De Partij voor de Dieren wil de natuur zoveel mogelijk de natuur laten. Je zorgt er dus voor dat kwetsbare natuur in goede handen blijft en dat natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. De Partij voor de Dieren is eigenaar van de natuurgebieden en zal zorg dragen voor het beheer ervan.

De Partij voor de Dieren kan het natuurgebied op termijn onder strikte voorwaarden overdragen of verpachten aan een natuurbeherende organisatie, wanneer dat in het belang van de doelstelling is: het in stand houden van een zo ongerept mogelijke natuur.

Kan ik de natuurgebieden bezoeken?

De natuurgebieden van de Partij voor de Dieren zijn vrij toegankelijk voor publiek. Je kunt de gebieden dus bezoeken, maar verstorende activiteiten worden niet geaccepteerd. Lees meer over het natuurgebied op de pagina ‘Het natuurgebied’.

Wat is het Groeiend Verzet?

De Partij voor de Dieren is de campagne Groeiend Verzet in 2011 gestart als protest tegen de bezuinigingen op en het verlies van natuur in Nederland. Onze natuur verkeert in een dramatische conditie. Meer en meer natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor asfalt, bedrijventerreinen, stedenbouw en landbouwgrond. Door het verdwijnen van natuurgebieden verliest ons land steeds meer planten- en diersoorten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit (de verscheidenheid in plant- en diersoorten) in Nederland is inmiddels nog maar 15 procent over. Daarmee is de resterende biodiversiteit in ons land het laagste van alle EU-lidstaten. Dieren als de Griel (uitgestorven als broedvogel), de grote hoefijzerneus (vleermuis) en verschillende bijensoorten zijn al verdwenen uit Nederland. Het korhoen, dat vanouds zijn leefgebied heeft in de omgeving van Daarle is praktisch uitgestorven in Nederland.

Ondanks dit negatieve beeld wordt er nog steeds bezuinigd op natuur. We kunnen het ons niet veroorloven om meer natuur te verliezen. De natuurlijke omgeving levert immers de basisvoorwaarden voor het bestaan van organismen, ook voor de mens. Het is daarom belangrijker dan ooit om de bestaande natuur te beschermen én nieuwe natuur te creëren.

De campagne Groeiend Verzet ging eind 2011 succesvol van start met de verkoop van bomen om nieuwe natuur te creëren. Meer dan 26.000 bomen zijn met behulp van deze campagne geplant. Klik hier en hier voor meer informatie.
In 2013 kocht de Partij voor de Dieren drie natuurgebieden in Daarle, waarvoor via een crowdfundingsactie geld werd ingezameld. In 2016 is via deze crowdfundingsactie een nieuw stuk, aangrenzende natuur toegevoegd.

Waarom zet een politieke partij zich in om natuur te kopen?

Omdat de overheid haar taak als natuurbeheerder verzaakt. Dat kunnen we samen een halt toeroepen.

In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig, 85 procent is dus al verdwenen. Natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen, is het meest waardevolle wat wij hebben, want het is de basis van al het leven. We kunnen het ons niet veroorloven dat er nog meer natuur verloren gaat.

De Partij voor de Dieren is toch tegen de verkoop van natuur, waarom koopt ze dan toch natuur?

De Partij voor de Dieren is tegen de verkoop van natuur, omdat de bescherming van deze natuurgebieden daarmee doorgaans achteruit gaat, terwijl Nederland de internationale doelstelling op het gebied van natuur en biodiversiteit nu al niet haalt.
Iedere belangstellende kon het aangeboden stuk natuur kopen, vanuit verschillende motieven, waar natuurbehoud maar zelden deel uitmaakt. De natuurgebieden die de partij in 2013 kocht werden geveild en zouden toegekend worden aan de hoogste bieder. De enige bescherming die nog op de gebieden lag was het bestemmingsplan van een gemeente. Kwade kans dat een projectontwikkelaar of een agrariër die het bos wilde kappen of er huizen wilde bouwen (op termijn) een gewillig oor zou kunnen zijn. De natuur zou dan verloren zijn gegaan. De enige manier om dat te voorkomen was om het eigendomsrecht in goede handen te houden.

Waarin verschilt natuurbeheer door de Partij voor de Dieren van dat van andere natuurbeheerders?

In door ons aangekochte natuur zullen we geen jacht toestaan en zullen natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Het natuurbeheer beperkt zich dus tot het wegnemen van verstorende invloeden van buitenaf en het in oorspronkelijke staat brengen van het gebied.

De Partij voor de Dieren beheert de gebieden zelf en wordt hierbij ondersteund door Landschap Overijssel. Samen met natuurbeschermers gaan we gemiddeld twee keer per jaar aan de slag in het gebied tijdens Natuurwerkdagen om bijvoorbeeld overhangende takken te verwijderen, het open stuk te maaien en ervoor te zorgen dat de poelen open blijven in het belang van de biodiversiteit. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de biodiversiteit in dit gebied op peil blijft. Deelnemers van de crowdfundingsactie worden uitgenodigd voor de Natuurwerkdagen.

 
Bandheidelibel Steen anjer Groene specht Haas Ree Heikikker Das