Informatie over schenkingen, legaten en erfstellingen aan de Partij voor de Dieren

Bescherm het belang van de zwaksten tegen het recht van de sterkste

Al sinds 2002 behartigt de Partij voor de Dieren de belangen van dieren, natuur en milieu. Als eerste politieke partij ter wereld, kiest de partij ervoor de bescherming van de meest kwetsbare waarden het vertrekpunt te laten zijn. Mededogen en duurzaamheid vormen daarbij belangrijke ankers, waarmee de partij overal ter wereld mensen inspireert om dieren, natuur en milieu een stem te geven, tegenover het kortetermijndenken waarin de mens en z’n geld centraal staan. Inmiddels zijn er wereldwijd al 20 partijen voor de dieren gevormd naar het voorbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze zijn vertegenwoordigd in verschillende lichamen zoals het Europees parlement, het parlement op Madeira en de senaat in Australië.

Jouw geschenk aan dieren, natuur en milieu
Ons ecosysteem biedt mensen alle voorwaarden voor een gelukkig leven, maar staat door toedoen van het mensdom onder ernstige druk. Diersoorten sterven uit, regenwouden worden gekapt, oceanen leeggevist en het klimaat is door menselijk toedoen instabiel geworden. Gelukkig zijn er mogelijkheden om met geestverwanten alles te doen om het ecosysteem in haar waarde te laten of te herstellen.

Schenken via een periodieke gift
Je kunt onze strijd voor dieren, natuur en milieu bijvoorbeeld structureel en fiscaal aantrekking steunen via een periodieke gift. Daarmee leg je vast dat je gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor worden je giften ook volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van je inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van je gift terug. Zo kun je dus meer schenken zonder dat het je meer kost.

Om de natuuraankoop en het beheer mogelijk te maken is het van belang dat wij op korte termijn het geld inzamelen. Daarom vragen wij je in dit geval om het totaalbedrag van je periodieke gift in een keer te voldoen. Dat kan door naast een periodieke gift een eenmalige lening te verstrekken. Door middel van een overeenkomst die je met de Partij voor de Dieren sluit, leen je ons een bedrag van bijvoorbeeld €950. Dit bedrag staat gelijk aan het totaalbedrag van het door jou gekozen aantal vierkante meters natuur. Dit bedrag betaal je ons kort na het ‘bestellen’ van natuur. Tegelijkertijd geeft je via een eenvoudig formulier van de Belastingdienst aan dat je de komende vijf jaar (2022-2026) de Partij voor de Dieren jaarlijks een bedrag wilt schenken van 1/5 van het aankoopbedrag.
Omdat wij verplicht zijn de lening in vijf gelijke termijnen aan je terug te betalen zullen wij onze afbetaling en jouw jaarlijkse schenking tegen elkaar wegstrepen. Jouw voordeel is dat je jaarlijks 1/5 van het aankoopbedrag van je belastingaangifte mag aftrekken met maximaal en drempelloos fiscaal voordeel.

Voorbeeld:
Stel: Je adopteert 100 m2 natuur voor €950 (9,50 euro per m2). Je betaalt ons deze €950 op korte termijn in de vorm van een lening met schenkingsovereenkomst. In de overeenkomst van lening wordt geregeld dat het bedrag in vijf gelijke termijnen van €190 gedurende vijf opvolgende jaren wordt kwijtgescholden.
Via het formulier van de Belastingdienst geef je aan dat je op die manier de Partij voor de Dieren de komende vijf jaar elk jaar €190 wilt schenken. De kwijtgescholden leninggedeelten in de jaren 2022-2026 vormen voor jou een maximaal aftrekbare, drempelloze gift. Ons voordeel is dat we direct de beschikking hebben over de financiën voor de natuuraankoop en het beheer, jouw voordeel is een maximale aftrek op je belastingaangifte in de komen jaren.

In verband met de administratieve afhandeling kun je vanaf een bedrag van 950 euro per jaar een periodieke gift aan ons verstrekken.

Hoe bestel ik natuur via een periodieke schenking?
Je gaat naar 'Adopteer natuur' op deze website en selecteert de vierkante meters natuur die je wilt adopteren. Je vervolgt vervolgens het bestelproces en kiest bij betaalmethode voor betalen via ‘Periodieke gift’. Jouw vierkante meters worden hierdoor geselecteerd. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op om je uit te leggen welke vervolg stappen je moet zetten. Je krijgt van ons alle benodigde papieren om de periodieke gift op eenvoudige wijze te voltooien.

Dankzij een wetswijziging per 1 januari 2014 is het voor een periodieke gift niet meer noodzakelijk een akte op te maken bij de notaris. De overeenkomst is nu eenvoudig te regelen via een formulier van de Belastingdienst, dat wij je toe zullen sturen.

Schenken via legaat of erfstelling

Zelfs na je leven kun je iets terugdoen voor alles wat dieren, natuur en milieu voor jou betekend hebben, door de Partij voor de Dieren op te nemen in je testament met een legaat of een erfstelling. Je leest er hier meer over.

Wil je meer informatie ontvangen over schenken via een periodieke gift, legaat of erfstelling? Neem dan contact op met het partijbureau van de Partij voor de Dieren via 020-5203870 of info@partijvoordedieren.nl.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram