Dieren, natuur en milieu als erfgenaam

Informatie over schenkingen, legaten en erfstellingen aan de Partij voor de Dieren

Bescherm het belang van de zwaksten tegen het recht van de sterkste

Al sinds 2002 behartigt de Partij voor de Dieren de belangen van dieren, natuur en milieu. Als eerste politieke partij ter wereld, kiest de partij ervoor de bescherming van de meest kwetsbare waarden het vertrekpunt te laten zijn. Mededogen en duurzaamheid vormen daarbij belangrijke ankers, waarmee de partij overal ter wereld mensen inspireert om dieren, natuur en milieu een stem te geven, tegenover het kortetermijndenken waarin de mens en z’n geld centraal staan.

Uw geschenk aan dieren, natuur en milieu
Ons ecosysteem biedt mensen alle voorwaarden voor een gelukkig leven, maar staat door toedoen van het mensdom onder ernstige druk. Diersoorten sterven uit, regenwouden worden gekapt, oceanen leeggevist en het klimaat is door menselijk toedoen instabiel geworden. Gelukkig zijn er mogelijkheden om met geestverwanten alles te doen om het ecosysteem in haar waarde te laten of te herstellen.

Schenken via een periodieke gift
U kunt onze strijd voor dieren, natuur en milieu bijvoorbeeld structureel en fiscaal aantrekking steunen via een periodieke gift. Daarmee legt u vast dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor worden uw giften ook volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van uw gift terug. Zo kunt u dus meer schenken zonder dat het u meer kost.

Om de natuuraankoop mogelijk te maken is het van belang dat wij op korte termijn het geld inzamelen. Daarom vragen wij u in dit geval om het totaalbedrag van uw periodieke gift in een keer te voldoen. Dat kan door naast een periodieke gift een eenmalige lening te verstrekken. Door middel van een overeenkomst die u met de Partij voor de Dieren sluit, leent u ons een bedrag van bijvoorbeeld €1000. Dit bedrag staat gelijk aan het totaalbedrag van het door u gekozen aantal vierkante meters natuur. Dit bedrag betaalt u ons kort na het ‘bestellen’ van natuur. Tegelijkertijd geeft u via een eenvoudig formulier van de Belastingdienst aan dat u de komende vijf jaar (2016-2020) de Partij voor de Dieren jaarlijks een bedrag wilt schenken van 1/5 van het aankoopbedrag.
Omdat wij verplicht zijn de lening in vijf gelijke termijnen aan u terug te betalen zullen wij onze afbetaling en uw jaarlijkse schenking tegen elkaar wegstrepen. Uw voordeel is dat u jaarlijks 1/5 van het aankoopbedrag van uw belastingaangifte mag aftrekken.

Voorbeeld:
Stel: U adopteert 200 m2 natuur voor €1000 (5 euro per m2). U betaalt ons deze €1000 op korte termijn. Wij beloven u in de overeenkomst van lening het bedrag in vijf gelijke termijnen van €200 terug te betalen in de vijf opvolgende jaren.
Via het formulier van de Belastingdienst geeft u aan dat u de Partij voor de Dieren de komende vijf jaar elk jaar €200 wilt schenken. De €200 die u schenkt en de €200 die wij aan u moeten betalen strepen we in de jaren 2016-2020 tegen elkaar weg. Ons voordeel is dat we direct de beschikking hebben over de financiën om de natuuraankoop zeker te stellen, uw voordeel is een aftrek op uw belastingaangifte in de komen jaren.

In verband met de administratieve afhandeling kunt u vanaf een bedrag van 100 euro per jaar een periodieke gift aan ons verstrekken.

Hoe bestel ik natuur via een periodieke schenking?
U gaat naar ‘Koop natuur’ op deze website en selecteert de vierkante meters natuur die u wilt adopteren. U vervolgt vervolgens het bestelproces en kiest bij betaalmethode voor betalen via ‘Periodieke gift’. Uw vierkante meters worden hierdoor geselecteerd. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om u uit te leggen welke vervolg stappen u moet zetten. U krijgt bijvoorbeeld van ons alle benodigde papieren om de periodieke gift te voltooien.

Dankzij een wetswijziging per 1 januari 2014 is het voor een periodieke gift niet meer noodzakelijk een akte op te maken bij de notaris. De overeenkomst is nu eenvoudig te regelen via een formulier van de Belastingdienst, welke wij u toe zullen sturen.

Schenken via legaat of erfstelling

Zelfs na uw leven kunt u iets terugdoen voor alles wat dieren, natuur en milieu voor u betekend hebben, door de Partij voor de Dieren op te nemen in uw testament met een legaat of een erfstelling.

Een legaat voor de Partij voor de Dieren
U kunt besluiten een bepaald bedrag na te laten aan een instelling. Dit kan ook een huis of een kunstwerk zijn. Dat heet een legaat en u kunt dit bij een notaris laten vastleggen. De Partij voor de Dieren hoeft over uw legaat of erfenis geen erfbelasting te betalen.

Een erfstelling voor de Partij voor de Dieren
U kunt naast uw familieleden ook andere personen of instellingen in uw testament opnemen. Zo kan ook de Partij voor de Dieren tot (mede)erfgenaam worden benoemd. Dan kan een deel van (of de gehele) erfenis worden ingezet voor het verbeteren van de bescherming van dieren, natuur en milieu. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten, schulden) van de nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel.

Geven aan een goed doel als de Partij voor de Dieren betekent dat uw geld optimaal voor de bescherming van dieren, natuur en milieu worden aangewend. Voor nalatenschappen die het goede doel als oogmerk hebben rekent de fiscus namelijk geen successierechten (belasting op een erfenis). De hoogte van deze successierechten is voor echtgenoten en kinderen maximaal 27% en kan voor andere erfgenamen zelfs oplopen tot maximaal 68%. De Partij voor de Dieren valt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder de vrijgestelde categorie ‘zodat uw erfenis volledig kan worden ingezet voor het opkomen voor de belangen van dieren, natuur en milieu.

Samen met de notaris
Om een testament op te maken heeft u een notaris nodig. U kunt hiervoor een gratis oriënterend gesprek aanvragen bij elke notaris. Met algemene vragen kunt u ook bellen met de notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (25 eurocent per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur). Of u kunt kijken op www.notaris.nl

Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen over schenken via een periodieke gift, legaat of erfstelling? Neem dan contact op met het partijbureau van de Partij voor de Dieren via 020-5203870 of info@partijvoordedieren.nl.

 
Bandheidelibel Steen anjer Groene specht Haas Ree Heikikker Das