Grond is schaars in ons land. Maar liefst tweederde van ons landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw. Veelal monoculturen en megastallen. Bijna de helft is voor de veehouderij. Er is steeds minder natuur over en natuurgebieden raken steeds meer versnipperd. Een ramp voor de biodiversiteit. Tegelijk is er een enorm woningtekort. De Partij voor de Dieren wil dat we de Nederlandse grond eerlijk gaan verdelen. Met als belangrijkste doel: meer natuur. 

We kunnen immers niet zonder. De natuur zorgt voor ons voedsel, schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat. Als we 75% minder dieren fokken komt er heel veel landbouwgrond vrij. Daarmee kunnen we deels het woningtekort aanpakken, maar we willen er vooral de natuur mee laten groeien en bloeien. Nu al staan 16.000 boerenbedrijven te koop. Samen kunnen we boerenland vrijkopen en Nederland natuurlijker maken, natuurgebieden weer verbinden en daarmee de ecologische hoofdstructuur realiseren. En om de landbouw niet langer te laten indruisen tegen de natuur, maar juist te werken in overeenstemming met alle natuurwetten. Zo kunnen we in Nederland ruimte maken voor de natuur, voor onszelf én voor toekomstige generaties.

Zolang de overheid geen topprioriteit geeft aan het beschermen en uitbreiden van natuur moeten wij het samen doen. Daarom start de Partij voor de Dieren deze nieuwe woudfundingsactie om een stuk landbouwgrond bij Nispen om te zetten naar natuur. We zullen de natuur die we op deze plek gaan realiseren altijd beschermen en laten groeien en bloeien. Adopteer vandaag nog één of meerdere vierkante meters landbouwgrond. Met jouw deelname aan de woudfunding kunnen wij de aankoop en het beheer van dit stuk grond bekostigen en bij succes nieuwe gebieden verwerven en ter adoptie aanbieden.
Je kunt een stukje adopteren voor jezelf of om cadeau te doen. Bovendien kun je jouw vierkante meter(s) een naam geven! Als dank voor je deelname ontvang je een prachtig natuurcertificaat. Je adopteert een stukje natuur voor 9,50 euro per m2. Benieuwd hoe het gebied er uit ziet? Je leest het
hier.

Eerdere woudfundingsacties - PvdD natuur in Daarle, Neede en Maasbracht
Het is niet de eerste keer dat de Partij voor de Dieren een stukje Nederland koopt om het veilig te stellen en om het voor altijd te beschermen:

Daarle
Met de hulp van duizenden natuurbeschermers kocht de partij in 2013 bijna 100.000 vierkante meter natuur vrij in Daarle dat bij een online veiling werd aangeboden aan de hoogste bieder. In 2016 kocht de partij een aangrenzend stuk natuur. Met deze aankoop worden belangrijke natuurwaarden beschermd en ontstaat een prachtig rustgebied voor planten en dieren. In een gebied waar veel agrarische bedrijven actief zijn, is iedere vierkante meter natuur letterlijk een vluchtheuvel om de biodiversiteit te beschermen. Klik hier om meer te lezen over deze woudfundingsactie en het PvdD natuurgebied in Daarle.

Neede en Maasbracht
In 2021 organiseerde de partij ook een woudfundingsactie waarbij een stuk voormalige landbouwgrond in Neede (16.810 m2) en in Maasbracht (18.640 m2) werd aangekocht om nieuwe natuur te creëren. Deze gebieden worden nu door de partij ingericht als natuur en beheerd door de Partij voor de Dieren. Klik hier om meer te lezen over deze gebieden.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram