Het is niet de eerste keer dat de Partij voor de Dieren een stukje Nederland koopt om het veilig te stellen en om het voor altijd te beschermen. In 2021 organiseerde de partij ook een woudfundingsactie waarbij een stuk voormalige landbouwgrond in Neede (16.810 m2) en in Maasbracht (18.640 m2) werd aangekocht om nieuwe natuur te creëren. Deze gebieden worden nu door de partij ingericht als natuur en beheerd door de Partij voor de Dieren. 

Natuur in Neede
Het perceel in Neede ligt aan de Haardijk in het hart van de Achterhoek, tussen Gelselaar en Markvelde. Het ligt nabij natuurgebied Noordijkerveld op de grens van Gelderland en Overijssel en valt binnen het Gelders Natuurnetwerk. Het stuk grond heeft een oppervlakte van in totaal 16.810 m2 en wordt omgevormd van landbouw naar natuurbestemming.
De grond heeft een kwaliteitsimpuls nodig om de natuur verder te ontwikkelen, zodat het een leefgebied wordt voor bijzondere planten, insecten, vogels en andere dieren.

De helft van het gebied wordt ingericht als Kruidenrijk en faunarijk grasland, met aan de randen bomen en struiken en in het grasland ruimte voor bloeiende planten. Dit natuurtype is zeer waardevol voor het in stand houden van diverse diergroepen, zoals insecten, knaagdieren en vogels.

De andere helft van het perceel wordt ingericht als vochtige heide. Vochtige heide bestaat doorgaans uit heideveldjes, struwelen, grazige vegetaties, veenmosplekken en kleine stilstaande watertjes. Naast vele insectensoorten hebben dieren als de adder en levendbarende hagedis een duidelijke voorkeur voor vochtige heide.


Natuur in Maasbracht
Het gebied bij Maasbracht in Noord-Limburg ligt direct langs de A73. De grond heeft als nieuwe natuurbestemming Kruidenrijke en faunarijke akker en Dennen-, Eiken- en Beukenbos. Het gebied heeft een oppervlakte van 18.640 m2.

Natuurlijk ingerichte akkers zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Veel soorten die op de Rode Lijst staan er van afhankelijk. Maar op de huidige Nederlandse akkers is weinig biodiversiteit over door verandering in gewaskeuze en intensieve teelt die vaak gepaard gaat met monoculturen, gifgebruik en overbemesting.

Kruidenrijke akkers vormen voor veel insectensoorten zoals zweefvliegen, wilde bijen, wespen en hommels een belangrijk leefgebied. Dieren die onmisbaar zijn voor het bestuiven van gewassen en daarmee voor onze voedselvoorziening. Kruidenrijke en faunarijke akkers vormen tevens een leefgebied voor onder andere de patrijs, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de geelgors, evenals muizen en de Korenwolf (een soort hamster).

De Partij voor de Dieren wil op deze plek de natuur blijvend beschermen en zodanig beheren dat het de biodiversiteit maximaal ten goede komt. De akkers worden ingezaaid met wintergraan. Dat is goed voor de grond om te herstellen en de biodiversiteit een belangrijke impuls te geven. Wintergraan geeft planten als de klaproos en klaver de kans om te groeien.
In het bos wordt de natuur zoveel mogelijk met rust gelaten. Er vindt vooral beheer plaats aan de randen waar overhangende takken op doorgaande paden worden verwijderd.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram