Privacyverklaring

Via de dienst www.mijnnatuur.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Partij voor de Dieren is eigenaar van de site en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Het doel van www.mijnnatuur.nl is het verwerken van bestellingen die via www.mijnnatuur.nl binnen zijn gekomen, waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn de bestelling te kunnen verwerken;
 • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Je hebt altijd het recht om die toestemming weer in te trekken;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Partij voor de Dieren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via www.mijnnatuur.nl. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken via www.mijnnatuur.nl en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-06-2022 13:45 uur.

Een stukje natuur adopteren – deelname aan crowndfunding
Opwww.mijnnatuur.nl kun je één of meerdere vierkante meters natuur adopteren. Het betreft een symbolische adoptie. Met je adoptie doneer je aan de crowndfunding van de Partij voor de Dieren, waardoor de partij de aankoop, de eventuele omvorming naar natuur en het beheer van het natuurgebied kan financieren. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van het natuurgebied. Door één of meerdere vierkante meters te adopteren geef je de Partij voor de Dieren toestemming de door jou ingevulde persoonsgegevens te gebruiken om je donatie te verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Door deel te nemen aan de crowdfunding van de Partij voor de Dieren op www.mijnnatuur.nl plaats je een bestelling waarmee je één of meerdere vierkante meters natuur symbolisch adopteert. Bij het plaatsen van je bestelling laat je de volgende gegevens achter:

 • Voor- en Achternaam
 • Optioneel: Adres en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • IP adres;
 • IBAN.

Daarnaast registreren wij ook of je bij het plaatsen van de bestelling hebt gekozen voor de mogelijkheid om:

 • een naam te geven aan jouw geadopteerde vierkante meter(s) natuur;
 • de naam van jouw vierkante meter(s) zichtbaar te laten zijn op www.mijnnatuur.nl;
 • de geadopteerde vierkante meter(s) op naam te zetten van iemand anders (als cadeautje). Deze naam wordt vermeld op het natuurcertificaat dat je gratis per e-mail ontvangt en eventueel tegen betaling gedrukt per post thuisgestuurd krijgt;
 • met je unieke inlogcode die vermeld staat op het natuurcertificaat in te loggen via www.mijnnatuur.nl/login om jouw stukje natuur te bekijken. De GPS-coördinaten en de naam van jouw stukje natuur staan hierbij vermeld;
 • je aan te melden voor de nieuwsbrief van www.mijnnatuur.nl met updates over de natuurgebieden en natuurwerkdagen van de Partij voor de Dieren;
 • je aan te melden voor de algemene nieuwsbrief van de Partij voor de Dieren.

Bewaartermijn
Aan jouw vierkante meter(s) natuur is een unieke inlogcode gekoppeld. Deze vind je terug op het natuurcertificaat. Met deze inlogcode kun je via www.mijnnatuur.nl/login inloggen en jouw stukje natuur bekijken. Om deze optie aan te kunnen bieden, bewaren we jouw gegevens zolang de website www.mijnnatuur.nl gebruikt wordt voor crowdfundingsacties om natuur te beschermen. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je een mail sturen naar mijnnatuur@partijvoordedieren.nl met het verzoek je gegevens te verwijderen.

Nieuwsbrief en contact
Bij het adopteren van een stukje natuur kun je als deelnemer van de actie je aanmelden voor twee nieuwsbrieven:

 • Nieuwsbrief van mijnnatuur.nl om op de hoogte te blijven van de PvdD natuurgebieden, nieuwe acties en om uitnodigingen voor natuurwerkdagen te ontvangen;
 • Algemene nieuwsbrief van de Partij voor de Dieren.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van jouw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of ten behoeve van informatievoorziening in het kader van onze algemene standpunten.
 
Publicatie
Wij publiceren jouw gegevens niet. Enige uitzondering is de naam die je aan jouw vierkante meter(s) natuur hebt gegeven en waarvoor je toestemming hebt gegeven om deze zichtbaar te maken op www.mijnnatuur.nl.

Gegevens delen met derden
De Partij voor de Dieren hecht buitengewoon veel waarde aan privacy en veiligheid van (persoons)gegevens. Daarom kiest de vereniging bij voorkeur diensten en producten waarbij (persoons)gegevens in de Europese Unie worden gehost. Met deze partners worden overeenkomsten afgesloten voor de waarborg van jouw privacy. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van jouw keuzes in verband met onze crowdfundingsactie, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
De site maakt gebruikt van de applicatie WooCommerce voor het afhandelen van bestellingen. WooCommerce maakt gebruik van functionele cookies. Klik hier voor meer informatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

Alle informatie op de website is volledig beschikbaar zonder cookies, met uitzondering van:

 • Het bekijken van video's op de website die worden gehost op Vimeo of YouTube. Video's die zelf zijn geüpload zijn te bekijken zonder cookies.

Analytics
Geanonimiseerde paginabezoeken en de datum en duur daarvan worden geregistreerd door Matomo, een programma dat wij zelf hosten voor analyse van surfgedrag. Hier komt dus geen derde partij aan te pas.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
beveiliging@partijvoordedieren.nl
020-5203870

Je hebt altijd het recht het volgende te doen met jouw gegevens:

 • het beperken van de op jouw gegevens betreffende verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt jouw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om je te identificeren. De Partij voor de Dieren zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de Partij voor de Dieren:

Joris Bijvoets
fg-pvdd@avg-compleet.nl
020 22 659 03

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt hen bereiken via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram