De landbouwgrond die de Partij voor de Dieren met deze woudfunding wil omvormen naar natuur ligt in Nispen in Noord-Brabant. Deze nieuwe natuur wordt vervolgens onderdeel van Natuurnetwerk Brabant.

In totaal wil de partij ruim 111.000 m2 landbouwgrond omzetten. De aankoop van de gebieden gebeurt in drie fases. De eerste 3 hectare zijn gekocht door de partij en kunnen nu via deze website geadopteerd worden om om te vormen naar natuur. Wanneer alle vierkante meters geadopteerd zijn wordt het volgende stuk van ongeveer 3 hectare gekocht en ter adoptie aangeboden, enz. Bij een succesvolle actie kunnen we ruim 11,1 hectare landbouwgrond omzetten in prachtige, blijvende natuur. Deze woudfunding financiert een groot deel (58%) van de aankoop en omzetting. Daarnaast kan met de opbrengst het beheer de komende jaren worden bekostigd. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant financiert het overige deel (42%) van de omzetting en inrichting van het gebied.

De percelen die met deze actie worden omgezet naar natuur zijn onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen.

Landgoed Gienderwijte bestaat op dit moment uit 4 hectare grond dat sinds begin jaren ‘90 door de beheerders is ingericht als natuur. Deze woudfundingsactie maakt het mogelijk om de aangrenzende ruim 11,1 hectare landbouwgrond ook om te vormen naar natuur. Hierdoor ontstaat een prachtig natuurgebied van ruim 15 hectare dat onderdeel wordt van Natuurnetwerk Brabant.

Om te vormen landbouwgrond naar natuur

Op onderstaande foto is de huidige situatie te zien. Blauw omrand is de al ingerichte natuur. Hier bevindt zich ook het woonhuis van de beheerders. Rood omrand zijn de landbouwpercelen die de partij met deze actie koopt om voor altijd natuur te worden. De veldschuur die in het midden is gelegen valt buiten de aankoop.

Wat voor natuur komt er?
Er wordt gekozen voor het ontwikkelen van verschillende typen natuur, deels met een vochtig karakter. De gevarieerde inrichting van het terrein is een verrijking voor de omgeving en zal de biodiversiteit versterken. Door het aanleggen van nieuw bos wordt het gebied ook klimaatadaptief.

De volgende natuur wordt er ontwikkeld:

  • Kruiden- en faunarijk grasland
  • Droog bos
  • Vochtig bos
  • Dynamisch moeras
  • Zoetwater plas

Help mee om van landbouwgrond natuur te maken! Adopteer vandaag nog een vierkante meter natuur.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram