Het natuurgebied

Het natuurgebied van bijna 100.000 vierkante meter dat de Partij voor de Dieren in 2013 kocht – het Groeiend Verzet Bos – ligt in de omgeving van het dorpje Daarle (Overijssel) en bestaat uit drie percelen. Het gebied dat nu toegevoegd is aan het Partij voor de Dieren bos in Daarle, grenst direct aan één van de percelen die in 2013 werden gekocht. Dit gebied is ruim 13.700 vierkante meter groot. Het Groeiend Verzet Bos van de Partij voor de Dieren ligt in de buurt van de Esweg in Daarle (GPS-coördinaat: N 52 26 44, E006 33.15). Met de aankoop van dit nieuwe stuk, worden ook hier de belangrijke natuurwaarden beschermd en vormt het samen met het eerder verworven gebied een prachtig rustgebied voor planten en dieren. In een gebied waar veel agrarische bedrijven actief zijn, is iedere vierkante meter natuur van groot belang om de biodiversiteit te beschermen.

Daarle met gele borders high res_

Geel omrand is één van de gebieden die de Partij voor de Dieren in 2013 kocht.
De aangrenzende natuur zonder gele rand is toegevoegd aan de PvdD-natuur met behulp van deze crowdfundingsactie.

Wat leeft er in het Groeiend Verzet Bos in Daarle?
In de natuurgebieden van de Partij voor de Dieren leven vele planten en dieren. De gebieden bevatten bos, open plekken en poelen. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan de planten- en diersoorten.

Hazen, reeën en dassen vormen de ‘grote wildlife’ van onze natuur in Daarle. Maar wie verder kijkt ziet nog veel meer bijzondere soorten. Zo zijn zowel de steenanjer als de moerasbasterdwederik aangetroffen. Deze planten staan op de rode lijst en zijn daarmee beschermde plantensoorten. Ook zijn er verschillende vogelsoorten die op de rode lijst staan waargenomen, zoals de zomertortel, de koekoek, de groene specht, de matkop en de kneu.

De poelen trekken vooral amfibieën aan. Een van de poelen ligt bij het nieuw aangekochte gebied. Dieren als de bruine kikker, de heikikker, padden en salamanders leven in en rondom de poel.

Verschillende insecten zoals vlinders, sprinkhanen en libellen leven in het gebied. Zo ook de bandheidelibel en het zwartsprietdikkopje: beiden rode lijstsoorten.

 
Bandheidelibel Steen anjer Groene specht Haas Ree Heikikker Das