In Nispen (Noord-Brabant) is ruim 111.000 m2 landbouwgrond te koop. De Partij voor de Dieren wil deze grond omvormen tot een vluchtheuvel voor dieren, natuur en milieu in een zwaar belaste provincie. Het moet een oase worden waar dieren in alle rust kunnen leven, die rijk is aan biodiversiteit en waar bomen en planten onbelemmerd kunnen groeien en bloeien. En natuurlijk mag er nooit gejaagd worden in onze natuur. Met de omvorming van de landbouwgrond naar natuur zorgen we niet alleen voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk Brabant, we geven ook een belangrijk signaal af. De tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij.

Het gebied is niet vrij toegankelijk. Hierdoor kunnen dieren er in alle rust leven. Wel zal het gebied ongeveer vier keer per jaar opengesteld worden voor (een beperkt aantal) deelnemers van de actie en partijleden in het kader van Natuurwerk- en wandeldagen.

Hoe onderhouden we het gebied?
De percelen zijn onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed dragen zorg voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen.

Deze woudfunding financiert 58% van de aankoop van het gebied, de omvorming naar natuur en het beheer voor de komende jaren. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant betaalt de overige 42%. 

Het landgoed
Landgoed Gienderwijte bestaat op dit moment uit 4 hectare grond dat sinds begin jaren ‘90 door de beheerders is ingericht als natuur. Deze woudfundingsactie maakt het mogelijk om de aangrenzende ruim 11,1 hectare landbouwgrond ook om te vormen naar natuur. Hierdoor ontstaat een prachtig natuurgebied van ruim 15 hectare dat onderdeel wordt van Natuurnetwerk Brabant.

Om te vormen landbouwgrond naar natuur

Op onderstaande foto is de huidige situatie te zien. Blauw omrand is de al ingerichte natuur. Hier bevindt zich ook het woonhuis van de beheerders. Rood omrand zijn de landbouwpercelen die de partij met deze actie koopt om voor altijd natuur te worden. De veldschuur die in het midden is gelegen valt buiten de aankoop.

Wat voor natuur komt er?
Er wordt gekozen voor het ontwikkelen van verschillende typen natuur, deels met een vochtig karakter. De gevarieerde inrichting van het terrein is een verrijking voor de omgeving en zal de biodiversiteit versterken. Door het aanleggen van nieuw bos wordt het gebied ook klimaatadaptief.

De volgende natuur wordt er ontwikkeld:

  • Kruiden- en faunarijk grasland
  • Droog bos
  • Vochtig bos
  • Dynamisch moeras
  • Zoetwater plas

Help mee om van landbouwgrond natuur te maken! Adopteer vandaag nog een vierkante meter natuur.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram