De percelen waar de Partij voor de Dieren nieuwe natuur gaat ontwikkelen, liggen in Neede in Gelderland en bij Maasbracht in Limburg. Elk plekje krijgt een andere natuurdoelstelling met elk een andere waarde voor de natuur. Op deze pagina kom je meer te weten over de twee gebieden.

Neede
Het perceel in Neede ligt aan de Haardijk in het hart van de Achterhoek, tussen Gelselaar en Markvelde. Het ligt nabij natuurgebied Noordijkerveld op de grens van Gelderland en Overijssel en valt binnen het Gelders Natuurnetwerk. Het stuk grond heeft een oppervlakte van in totaal 16.810 m2 en wordt omgevormd van landbouw naar natuurbestemming.

De grond heeft een kwaliteitsimpuls nodig om de natuur verder te ontwikkelen, zodat het een leefgebied wordt voor bijzondere planten, insecten, vogels en andere dieren.

De helft van het gebied wordt ingericht als Kruidenrijk en faunarijk grasland, met aan de randen bomen en struiken en in het grasland ruimte voor bloeiende planten. Dit natuurtype is zeer waardevol voor het in stand houden van diverse diergroepen, zoals insecten, knaagdieren en vogels.

De andere helft van het perceel wordt ingericht als vochtige heide. Vochtige heide bestaat doorgaans uit heideveldjes, struwelen, grazige vegetaties, veenmosplekken en kleine stilstaande watertjes. Naast vele insectensoorten hebben dieren als de adder en levendbarende hagedis een duidelijke voorkeur voor vochtige heide.


Maasbracht

Het gebied bij Maasbracht in Noord-Limburg ligt direct langs de A73. De grond heeft als nieuwe natuurbestemming Kruidenrijke en faunarijke akker en Dennen-, Eiken- en Beukenbos. Het gebied is in totaal 18.640 m2 groot.

Natuurlijk ingerichte akkers zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Veel soorten die op de Rode Lijst staan er van afhankelijk. Maar op de huidige Nederlandse akkers is weinig biodiversiteit over door verandering in gewaskeuze en intensieve teelt die vaak gepaard gaat met monoculturen, gifgebruik en overbemesting.

Kruidenrijke akkers vormen voor veel insectensoorten zoals zweefvliegen, wilde bijen, wespen en hommels een belangrijk leefgebied. Dieren die onmisbaar zijn voor het bestuiven van gewassen en daarmee voor onze voedselvoorziening. Kruidenrijke en faunarijke akkers vormen tevens een leefgebied voor onder andere de patrijs, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de geelgors, evenals muizen en de Korenwolf (een soort hamster).

De Partij voor de Dieren wil op deze plek de natuur blijvend beschermen en zodanig beheren dat het de biodiversiteit maximaal ten goede komt. Op de akkers willen we verschillende biologische gewassen telen, niet primair voor consumptiedoeleinden maar om de grond te herstellen en de biodiversiteit een belangrijke impuls te geven.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram