Meer natuur!

Deze actie is afgelopen: alle vierkante meters natuur zijn geadopteerd.

De bevrijding: koop voormalige landbouwgrond vrij en creëer nieuwe natuur!

De grootste uitdaging van dit moment is de Aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een Aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat. Daarvoor zijn we afhankelijk van de natuur. Maar de natuur staat onder druk. Er is steeds minder van over en de natuur die er nog is, raakt versnipperd.

Grond is schaars in ons land. Maar liefst tweederde van ons landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw. Bijna de helft is voor de veehouderij. Er is steeds minder natuur over en dat is een ramp voor de biodiversiteit. Tegelijk is er een enorm woningtekort. De Partij voor de Dieren wil dat we de Nederlandse grond eerlijk gaan verdelen. Met als belangrijkste doel: meer natuur.

Voor het leefbaar houden van de Aarde moet er nu werk worden gemaakt van het beschermen van bestaande natuur en creëren van nieuwe natuurgebieden. Voor onszelf én toekomstige generaties. Er is geen tijd te verliezen! Daarom komt de Partij voor de Dieren opnieuw in actie met woudfunding. Om voormalige landbouwgrond te kopen en om te vormen in een stuk natuur dat voor altijd natuur blijft. Om daarmee ook een belangrijk signaal af te geven naar het kabinet dat de tijd van afwachten en vooruitschuiven voorbij is. De natuur verdient de hoogste prioriteit!

Doe je mee? Adopteer dan één of meer vierkante meters natuur. Hierdoor maak je het de Partij voor de Dieren mogelijk om op twee plekken in Nederland voormalige landbouwgrond te kopen, te beschermen en te ontwikkelen. Voor 5 euro per vierkante meter kun je een stukje adopteren, je naam er voor altijd aan verbinden én jouw gebiedje een naam geven. Als dank ontvang je een prachtig natuurcertificaat. Leuk voor jezelf of om cadeau te doen.

Doe je mee? Er is geen tijd te verliezen en een wereld te winnen. Sluit je aan bij het Groeiend Verzet!

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram