De Partij voor de Dieren organiseerde eerder een woudfundingsactie om kwetsbare natuur te kopen. In 2013 kocht de partij met de hulp van duizenden natuurbeschermers bijna 100.000 vierkante meter natuur vrij in Daarle. In 2016 kocht de partij een aangrenzend stuk natuur van ruim 13.700 vierkante meter. Met de aankoop van dit nieuwe stuk, worden de belangrijke natuurwaarden beschermd en vormt het samen met het eerder verworven gebied een prachtig rustgebied voor planten en dieren. In een gebied waar veel agrarische bedrijven actief zijn, is iedere vierkante meter natuur van groot belang om de biodiversiteit te beschermen.

Het natuurgebied in Daarle bestaat uit drie percelen. Het Groeiend Verzet Bos van de Partij voor de Dieren ligt in de buurt van de Esweg in Daarle (GPS-coördinaat: N 52 26 44, E006 33.15).

Woudfundingsactie in 2013

De geel omrande gebieden zijn de natuurgebieden die de Partij voor de Dieren in 2013 kocht

In het voorjaar van 2013 is de campagne Groeiend Verzet van gestart gegaan tegen de uitverkoop van natuurgebieden. Staatsbosbeheer verkocht stukken natuur in de regio Daarle (Overijssel) aan de hoogstbiedende via een veilinghuis als gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde. Staatsbosbeheer moest vanwege deze bezuinigingen nog deze kabinetsperiode 100 miljoen afdragen aan de staatskas. Via de veiling konden jagers stukken natuur aan hun jachtveld toevoegen, boeren en speculanten stukken natuur kopen en daardoor zou de toekomst van die natuur onzeker worden.

De Partij voor de Dieren is met de campagne Groeiend Verzet een inzamelingsactie gestart om zoveel mogelijk natuur veilig te stellen. De veiling van de stukken natuur vond plaats van 11 t/m 16 mei 2013. De Partij voor de Dieren heeft 16 mei op de veiling van Staatsbosbeheer bijna 100.000 m2 natuur gekocht rondom Daarle in Overijssel. De meest kwetsbare natuurwaarden zijn daarmee beschermd tegen de markt. Klik hier voor meer informatie.

Na de afslagfase van de veiling volgde de gunningsfase tot 24 mei 2013 en werd bekend gemaakt dat Staatsbosbeheer de percelen gegund heeft aan de Partij voor de Dieren. Het kabinet zette de verkoop van andere gebieden die op de nominatie stonden geveild te worden acuut stop op de Partij voor de Dieren geen kans te bieden nog meer verzet tegen de natuurverkoop te mobiliseren, klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het compilatiefilmpje van een eerder bezoek aan Daarle met de deelnemers van de woudfundingsactie in 2013:

2016: PvdD-natuur wordt uitgebreid - nieuwe woudfundingsactie
Het natuurgebied dat we in 2016 kochten via een nieuwe woudfundingsactie grenst direct aan één van de natuurgebieden die de partij in 2013 aankocht via de veiling. Met de aankoop van dit nieuwe stuk, worden de belangrijke natuurwaarden beschermd en vormt het samen met het eerder verworven gebied een prachtig rustgebied voor planten en dieren. In een gebied waar veel agrarische bedrijven actief zijn, is iedere vierkante meter natuur van groot belang om de biodiversiteit te beschermen.


Geel omrand is één van de gebieden die de Partij voor de Dieren in 2013 kocht. De aangrenzende natuur zonder gele rand is in 2016 toegevoegd aan de PvdD-natuur met behulp van de crowdfundingsactie.

Waarom deze actie?
Uitverkoop van de natuur mogen we niet laten gebeuren. We kunnen geen vierkante meter natuur missen. In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig. De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat wij hebben en is de basis van al het leven. Daarom is het goed dat dieren-, natuur- en milieubeschermers de handen ineen slaan om de teloorgang van onze natuur te stoppen.

Wat leeft er in het Groeiend Verzet Bos in Daarle?
In de natuurgebieden van de Partij voor de Dieren in Daarle leven talloze planten en dieren. De gebieden bevatten bos, open plekken en poelen. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan de planten- en diersoorten.

Hazen, reeën en dassen vormen de ‘grote wildlife’ van onze natuur in Daarle. Maar wie verder kijkt ziet nog veel meer bijzondere soorten. Zo zijn zowel de steenanjer als de moerasbasterdwederik aangetroffen. Deze planten staan op de rode lijst en zijn daarmee beschermde plantensoorten. Ook zijn er verschillende vogelsoorten die op de rode lijst staan waargenomen, zoals de zomertortel, de koekoek, de groene specht, de matkop en de kneu.

De poelen trekken vooral amfibieën aan. Dieren als de bruine kikker, de heikikker, padden en salamanders leven in en rondom de poel.

Verschillende insecten zoals vlinders, sprinkhanen en libellen leven in het gebied. Zo ook de bandheidelibel en het zwartsprietdikkopje: allebei rode lijstsoorten.

Wat gaat de Partij voor de Dieren doen met de natuurgebieden in Daarle?
De Partij voor de Dieren kiest voor een zo natuurlijk mogelijk beheer. Dat wil zeggen dat natuurlijke processen zo veel mogelijk hun eigen gang moeten kunnen gaan. Het natuurbeheer beperkt zich dus tot het wegnemen van verstorende invloeden van buitenaf of het in oorspronkelijke staat brengen van het gebied. In door ons aangekochte natuur zullen we geen jacht of andere verstorende activiteiten toestaan.

De Partij voor de Dieren beheert de gebieden zelf, in samenwerking met Landschap Overijssel. Samen met natuurbeschermers gaan we gemiddeld twee keer per jaar aan de slag in het gebied tijdens Natuurwerkdagen om bijvoorbeeld overhangende takken te verwijderen, het open stuk te maaien en te zorgen dat de poelen open blijven in het belang van de biodiversiteit. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de biodiversiteit in dit gebied op peil blijft.

De Partij voor de Dieren kan het natuurgebied op termijn onder strikte voorwaarden overdragen of verpachten aan een natuurbeherende organisatie, wanneer dat in het belang van de doelstelling is: het in stand houden van een zo ongerept mogelijke natuur.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram