Politieke partijen hebben zeggenschap in het land waarin ze gekozen volksvertegenwoordigers hebben, maar zijn zelden of nooit eigenaar van (een deel van) het land.

Omdat de overheid haar taak als natuurbeheerder ernstig verzaakt willen we dat samen met jou een halt toeroepen.

In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig, 85 procent is dus al verdwenen. Natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen, is het meest waardevolle wat wij hebben, want het is de basis van al het leven. We kunnen het ons niet veroorloven dat er nog meer natuur verloren gaat. Daarom vormen we nu opnieuw landbouwgrond om tot nieuwe natuur.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram