De Partij voor de Dieren is de campagne Groeiend Verzet in 2011 gestart als protest tegen de bezuinigingen op en het verlies van natuur in Nederland. Onze natuur verkeert in een dramatische conditie. Meer en meer natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor asfalt, bedrijventerreinen, stedenbouw en landbouwgrond. Door het verdwijnen van natuurgebieden verliest ons land steeds meer planten- en diersoorten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit (de verscheidenheid in plant- en diersoorten) in Nederland is inmiddels nog maar 15 procent over. Daarmee is de resterende biodiversiteit in ons land het laagste van alle EU-lidstaten. Dieren als de Griel (uitgestorven als broedvogel), de grote hoefijzerneus (vleermuis) en verschillende bijensoorten zijn al verdwenen uit Nederland.

Ondanks dit negatieve beeld wordt er nog steeds bezuinigd op natuur. We kunnen het ons niet veroorloven om nog meer natuur te verliezen. De natuurlijke omgeving levert immers de basisvoorwaarden voor het bestaan van organismen, ook voor ons mensen. Het is daarom belangrijker dan ooit om de bestaande natuur te beschermen én nieuwe natuur te creëren.

De campagne Groeiend Verzet ging eind 2011 succesvol van start met de verkoop van bomen om nieuwe natuur te creëren. Meer dan 26.000 bomen zijn met behulp van deze campagne geplant. In 2013 kocht de Partij voor de Dieren drie natuurgebieden in Daarle, waarvoor via een woudfundingsactie geld werd ingezameld. In 2016 is opnieuw met een woudfundingsactie een nieuw stuk, aangrenzende natuur toegevoegd. In februari 2021 startte de Partij voor de Dieren een nieuwe woudfunding om een stuk voormalige landbouwgrond in Neede en Maasbracht te kopen en om te vormen naar natuur.  Klik hier voor een overzicht.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram