Koop landbouwgrond vrij voor nieuwe natuur!

Adopteer een stukje grond voor 9,50 euro per m²

Koop landbouwgrond vrij voor nieuwe natuur!

Adopteer nu één of meer vierkante meters natuur. Door jouw deelname aan deze actie kan de Partij voor de Dieren:

  • De aankoop van landbouwgrond financieren;
  • De landbouwgrond herinrichten als natuur;
  • Het natuurgebied beschermen.

Voor 9,50 euro per vierkante meter:

  • Kun je een stukje natuur adopteren;
  • Kun je je naam voor altijd aan ‘jouw’ natuurgebiedje verbinden;
  • Ontvang je een prachtig natuurcertificaat. Leuk voor jezelf of om cadeau te doen.

Doe mee! Er is geen tijd te verliezen en een wereld te winnen. Sluit je nu aan bij het Groeiend Verzet!

Waarom deze actie?
De grootste uitdaging van dit moment is onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Met schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat. Dat kan alleen als we niet langer indruisen tegen onze natuur. Er is steeds minder van over en de natuur die er nog is, raakt versnipperd.

Grond is schaars in ons land. Maar liefst tweederde van ons landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw. Bijna de helft is voor de veehouderij. Het wegkwijnen van de natuur door oprukkende landbouw is een ramp voor de biodiversiteit. En naast oprukkende bedrijvigheid wordt de natuur bedreigd door een enorm woningtekort. De Partij voor de Dieren wil dat we de Nederlandse grond eerlijker gaan verdelen. Met als belangrijkste doel: niet minder maar meer natuur.

Hoogste prioriteit is het beschermen van bestaande natuur en het creëren van nieuwe natuurgebieden. Voor onszelf én toekomstige generaties. Zonder jouw hulp is de natuur nergens. Daarom komt de Partij voor de Dieren opnieuw in actie met woudfunding.

Het gebied
In Nispen (Noord-Brabant) is ruim 111.000 m2 landbouwgrond te koop. De Partij voor de Dieren wil deze grond omvormen tot een vluchtheuvel voor dieren, natuur en milieu in een zwaar belaste provincie. Een oase waar dieren in alle rust kunnen leven, die rijk is aan biodiversiteit en waar bomen en planten onbelemmerd kunnen groeien en bloeien. En natuurlijk mag er nooit gejaagd worden in onze natuur.
Met de omvorming van de landbouwgrond naar natuur zorgen we niet alleen voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk Brabant, we geven ook een belangrijk signaal af aan het kabinet dat de tijd van afwachten en vooruitschuiven voorbij is. Lees hier meer over het gebied.

Het gebied is niet vrij toegankelijk. Hierdoor kunnen dieren er in alle rust leven. Wel zal het gebied ongeveer vier keer per jaar opengesteld worden voor (een beperkt aantal) deelnemers van de actie en partijleden in het kader van Natuurwerk- en wandeldagen.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram