Indien je tenminste 100 m nieuwe natuurgrond of meer wilt adopteren, kun je dat ook structureel en fiscaal aantrekking doen via een lening die je in vijf gelijke termijnen kwijtscheldt. Daarmee leg je vast dat je gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt in de vorm van het kwijtgescholden deel. Hierdoor worden je giften volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van je inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van je gift terug. Een charmant idee dat de Nederlandse overheid een fors deel van de adoptie bekostigt. Zo kun je dus meer adopteren zonder dat het je meer kost. Wil je meer informatie? Mail dan naar info@partijvoordedieren.nl of bel naar het partijbureau: 020-5203870.

Zelfs na je leven kun je iets terugdoen voor alles wat dieren, natuur en milieu voor je betekend hebben, door de Partij voor de Dieren op te nemen in je testament met een legaat of een erfstelling. Daarmee zetten wij de strijd voor jouw idealen voort, ook na je afscheid.

Klik hier voor meer informatie over schenken via een periodieke gift, legaat of erfstelling.

Volg ons op: 
 PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram